> Inspekcja-termowizyjna-instalacji-elektrycznych-2

Inspekcja termowizyjna instalacji elektrycznych

Kamera termowizyjna jest bardzo skutecznym narzędziem diagnostycznym w elektroenergetyce (badanie tras kablowych, rozdzielni, silników)

Pozwala ona na bezdotykowe, przeprowadzane w czasie rzeczywistym badania – wykrywanie wad i uszkodzeń instalacji elektrycznych bez  konieczności wyłączeń. Napięcie w instalacji oraz  praca badanych urządzeń pod „ obciążeniem”  jest nawet warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia badania. Umożliwia to szybkie wykrywanie miejsc potencjalnych awarii oraz nie powoduje przestojów w pracy przedsiębiorstw. Badania instalacji elektrycznych bardzo rzadko przeprowadzane są domach mieszkalnych, gdzie zapotrzebowanie na moc jest małe, dlatego głównymi zleceniodawcami termowizyjnych inspekcji  instalacji elektrycznych są przede wszystkim firmy produkcyjne.  Badania przeprowadzane są nie tylko w celu rozpoznania stanu instalacji elektrycznej i przez to zapewnienia bezawaryjnej pracy w zakładzie, ale także ze względu na wymogi przeciwpożarowe firm ubezpieczeniowych.

Kamera termowizyjna rejestruje termogramy czyli rozkład temperatur na badanych urządzeniach elektrycznych. Odpowiednia interpretacja termogramu, uwzględniając wpływ środowiska, zastosowanych materiałów oraz obciążenia torów prądowych ma ogromne znacznie na zakwalifikowanie zarejestrowanego defektu termicznego do odpowiedniej  „grupy ryzyka” i odpowiadającej jej kolejności wykonania niezbędnej naprawy.

refugia-kurylo@mailxu.com