> Systemy-alarmowe

Systemy alarmowe, Kontrola Dostępu

Współczesne systemy alarmowe charakteryzują się szeroką gamą rozwiązań technicznych mających na celu ochronę mienia. Dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej możliwe jest skuteczne wykrywanie większości zagrożeń. Projektowane i wykonywane przez nas systemy alarmowe zapewniają ustalony poziom bezpieczeństwa przy optymalnych kosztach instalacji.

W skład naszych systemów wchodzą centrale mikroprocesorowe, nadajniki powiadamiania oraz wszelkiego rodzaju czujniki i urządzenia detekcyjne (wykrywające zagrożenia). Wszystkie stosowane elementy posiadają wymagane atesty i certyfikaty zapewniające klientom najwyższą jakość bezpieczeństwa i gwarancje niezawodności. Zmyślą o satysfakcji klientów dajemy do dwóch lat gwarancji na zastosowane urządzenia.

Oferujemy:

  • montaż nowych, modernizację istniejących systemów,
  • całodobowy serwis techniczny oraz konserwację systemów alarmowych.

Współpracujemy również z firmą zapewniającą ochronę fizyczną oraz odbierającą sygnały alarmowe monitorowanych obiektów.

  • licencja KW,
  • koncesja MSW (wpis do firmy ochroniarskiej),
  • autoryzacja TECHOM-u do klasy SA-4,
  • certyfikaty producentów.

KONTROLA DOSTĘPU

Jest to poprawna i szybka identyfikacja osób (pojazdów) pojawiających się na danym obszarze lub w pomieszczeniu zarówno w dużym przedsiębiorstwie, jak i w małym biurze. Oprócz standardowej kontroli dostępu coraz istotniejszym stają się powiązania czasowe określające np. przebieg pracy danej osoby lub czasy wjazdu i wyjazdów pojazdów.

Tradycyjna metoda ograniczenia dostępu (kontroli dostępu) oparta na mechanicznym zamku i kluczach jest czasochłonna i kłopotliwa. Skutecznym rozwiązaniem jest stosowanie elektronicznych systemów sterowania dostępem wykorzystujących nowoczesne techniki identyfikacji i sterowania przejściem. Oprócz otwarcia przejścia zadaniem układów kontroli dostępu niezależnie od ich wielkości i złożoności jest odpowiedź na trzy pytania: KTO?, GDZIE?, KIEDY?.

Rozbudowane systemy pozwalają na zrealizowanie wielu dodatkowych opcji min. Kontrolę wartowników, taryfikacje czasu pracy, komunikację ze stacjami monitorującymi.

willenemcquaig@mailxu.com