> Systemy-przeciw-pozarowe

Systemy przeciw-pożarowe

Każdy profesjonalny System Wykrywania i Sygnalizacji Pożarowej oferuje szereg funkcji umożliwiających wczesne wykrywanie pożarów, identyfikacje miejsca jego powstania oraz informowanie o zaistniałym niebezpieczeństwie np. poprzez system monitoringu.

mariella.tunks@mailxu.com